All about my tattoos

1

Svoj čisto prvi tattoo sem si naredila nekaj dni po 18. rojstnem dnevu. Napis in pisava sta bila dobro premišljena že približno pol leta prej, prav tako mesto na vratu in velikost. Če se mi je v tistem trenutku zdelo, da sem dobro pripravljena in, da bo vse steklo po načrtih, se je zgodba drugače iztekla. Na pravilno zapisanem verzu, ki sem ga prinesla s seboj, je tetovator med tetoviranjem zamenjal črko u za a. Napaka je bila na moji koži in edina rešitev je bila, da smo k tattooju dodali še en motiv, ki je to popravil. Tako sem po mesecu dni dobila še dodatek k napisu – pentljo, ki me ni niti tako zelo zmotila, vseeno pa je izkušnja o prvem tetoviranju dobila nekako grenak priokus. In kot piše na prvem tatooju:  »jamais un echec, toujours une leçon”, “nikoli poraz vedno le lekcija” sem se iz te te lekcije zagotovo nekaj naučila.


My very first tattoo was made a few days after my 18th birthday. The quote and the font have been well thought out for about six months earlier, just like the place on my neck and size of the tattoo. If at that moment, it seemed to me that I was well prepared and that everything would go as planned, it all went down differently. On the correctly written verse that I brought with me, the tattoo artist replaced the letter u for a while tattooing. The mistake was on my skin and the only solution was that we added another motive to the tattoo that made it correct. Thus, after a month, I received the addition to the inscription – the bow, which did not bother me, but the experience of the first tattoo was a bit bitter. And, as it says on the first tattoo: “jamais un echec, toujours une leçon”, “never a failure, always a lesson” I certainly learned from this lesson.

2a

2b

Z veseljem bi vam rekla, da se je z naslednjim tattoojem boljše izšlo. Žal tudi drugi obisk, pri drugemu tetovatorju, ni bil najboljši. S tetovatorjem sva imela čisto drugo predstavo, kaj naj bi krasilo mojo roko. Moja želja je bil čisto majhen tattoo – moj rojstni datum v rimskim številkah. Tetovator pa se je odločil, da bo moja cela roka potetovirana, zato mi je najprej narisal gromozanski tattoo, ki je vključeval rimske številke, a žal ni predstavljal tega, kar sem si zaželela. Tako sva kaki dve uri manjšala in manjšala tattoo, a z vsako novo skico je bilo mogoče čutiti večjo napetost v roki. Na koncu sva le prišla do sporazuma; tattoo je bil še vedno nekoliko večji kot sem si ga nazačetku zaželela, sem pa bila z drugo postavitvijo zadovoljna.


I would be happy to tell you that the next tattoo went better off. Unfortunately, another visit to the second tattoo artist was not the best. With the tattoo artist, we had a completely different idea of what my hand was supposed to be decorated by. My wish was a very small tattoo – my birthday in Roman numerals. The tattoo artist decided that my entire arm would be tattooed, so he first painted a huge tattoo, which included Roman numbers, but unfortunately, it did not represent what I wanted. For about two hours we were reducing the tattoo, but with each new sketch, it was possible to feel a greater tension in the hand. In the end, we reached an agreement; the tattoo was still a bit bigger than I wished for, but I was pleased with the second setup.

3.jpg

4Za tretji tattoo sem, ravno na račun neprijetnih preteklih izkušenj, počakala dve leti. Preprost srček krasi ahilovo tetivo, in je točno tak kot sem si ga zaželela: majhen po velikosti, a z velikim pomenom. In, ko sem kočno našla nekoga, ki mu zaupam pri tetoviranju, so se manjši tattooji kar zvrstili en za drugim. S fantom sva si šla za najino peto obletnico utetovirat številko pet. Mojo roko krasi tudi zvezdni urinek in pod roko med rebri napis GRL PWR, ki sva si ga naredili skupaj z Ivano. Moj zadnji tattoo je majhna vrtnica na zapestju, ki sem si ga naredila letos februarja.


For the third tattoo, I waited for two years because of unpleasant past experiences. A simple heart is placed on my Achilles tendon, and it’s exactly as I desired it: small in size, but of great importance. And when I finally found someone who I trusted in tattooing, the smaller tattoos just happened one after the other. With my boyfriend, we tattooed number five for our fifth anniversary. My hand is also decorated with a shooting star and under the arm between the ribs is a quote GRL PWR, which I did together with Ivana. My last tattoo is a small rose on my wrist that I made this February.

5

6

Veliko vprašanj dobim tudi o bolečini in koliko časa se mi tattooji celijo. Najmanj boleč tattoo je bil zvezdni utrinek na roki, ki sem ga komaj čutila, najbolj boleč pa zadnji na zapestju. Bolečino pri tetoviranju, če ji sploh lahko rečemo bolečina, najlažje primerjam z občutkom, ko te mačka opraska; torej, ni tako boleče, da se ne bi dalo preživet. Po tetoviranju si ponavadi tattoo mažem z mazilom tri do štiri tedne, da se ta zaceli. Tattoojem ne posvečam posebne nege, le v poletnem času jih na plaži pridno mažem s kremo za obraz, ki ima višji faktor kot krema za sončenje za telo.


I get a lot of questions about the pain and how long is the healing time. The least painful tattoo was the shooting star on my arm, which I barely felt, but the worst was the last one on my wrist. Pain in tattooing, if you can even call it pain, is the easiest to compare with the feeling when this cat scratches you; therefore, it’s not so painful that it can’t be survived. After tattooing, I put special creme on it for about three to four weeks to get it healed. I do not devote special attention to tattoos, only in the summertime, I put face cream on them on the beach, which has a higher factor than a sunscreen for the body.

7

8

Idejo o novem tattooju že imam, čakam le še, da se poletje izteče in nova pridobitev bo kmalu krasila nov predel telesa.


I already have the idea of a new tattoo, and I only wait for the summer to end and the new acquisition will soon decorate the another body part.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.